| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

     

Pregled ranije objavljenih  članaka

Broj 38. decembar 2009.


PARTIJA KOMUNISTI SRBIJE,

GRAĐANIMA REPUBLIKE SRBIJE,

ŽELI USPEŠNU I SREĆNU NOVU 2010 GODINU !

    

     Danas stanje u svetu karakterišu: ekonomska i finansijska kriza, enormna nezaposlenost, pad životnog standarda, socijalno raslojavanje, eksploatacija i pljačka siromašnih od strane bogatih i razvijenih,...

Više>>>

 


NOVOGODIŠNJA PORUKA SKOJ-a

Dragi drugovi,

U ime Saveza komunističke omladine Jugoslavije-SKOJ šaljemo Vam borbene revolucionarne pozdrave i najbolje želje za novim pobedama u narednoj 2010. godini.

Više>>>

 

Tirkove škare

( „Medjunarodni sud pravde ne presudjuje o Kosovu“ -  Politika, 14.12.2009)

 

Dosta nas, u obe države, uspostavlja obostrano korisne privredne, kulturne, sportske, porodične i druge veze (kao, na primer, veleposlanik Luci).

Više>>>

 

ALBA I KOPENHAGEN 
 

Na svečanostima Sedmog samita ALBE, koji je održan u bolivijskom istorijskom regionu Koćabamba, moglo se zapaziti koliko je bogata kultura latinoameričkih naroda i koliko simpatija kod dece, omladine i odraslih svih doba bude pesme, igre, nošnja i izražajna lica ljudskih bića svih etničkih grupa, boja i nijansi: indiosa, crnaca, belaca i meleza.

Više>>>

 

Marijan Kubik:

 

DNR KOREJA: GODINA VELIKOG UZLETA

 

Prema ekonomskih pokazateljima zvaničnika DNR Koreje, ali i procenama OUN, DNR Koreja spada u srednje razvijene zemlje. Zbog nametnute jake izolacije međunarodna trgovina je vrlo ograničena i ometa značajan potencijal za dalji ekonomski rast zemlje.

Više>>>

 

„RT vojvodine“,  emisija „Dokumenta” , tema LEVICA U SRBIJI 

Snimljeno 19.11.2009

 

Razgovor s predsednikom Centra Tito

 

Više>>>

 


  Aktivnosti Centra Tito u novembru

 

 

Više>>>

 


Novembar 2009.

VESTI IZ SVETA I OKRUŽENJA

        - Vatikan rehabilitovao Marksa   - Američki turisti u Kući cveća

        - HAVANA BOLJA OD BOLONJE     -  Bivši gerilac na čelu Urugvaja

        - Peta internacionala   - Skoplje   - Osnovana Komunistička partija

        

Više>>>

 


Emisija „Stanje nacije“ TV B92 sreda, 18.11.2009, u 16.35

Tema o“ zločinima“ komunista u Srbiji 1944. do 1947. nad sopstvenim narodom

 U emisiji je učestvovao predsednik Centra Tito gen. Mirković i tom prilikom izneo sledeće teze: 1 Nikakvih zločina nije bilo – hvatani su, sudjeni i pogubljeni ratni zločinci, što je bila naša saveznička obaveza ( Deklaracija o zverstvima nacista u II svetskom ratu  i kažnjavanju ratnih zločinaca,...

Više>>>

 


Ne ulazeći u analizu događaja koji su doveli do razbijanja SKJ na 14 Kongresu i kasnijih nesporazuma i podela među komunistima u Srbiji, želimo, u vezi "Kongresa" održanog u Novom Sadu, javnosti dati sledeće:

S  A  O  P  Š  T  E  NJ  E

PREDSEDNIŠTVA CENTRALNOG KOMITETA KOMUNISTA SRBIJE

    Drug Joška Broz, u svojstvu Predsednika novoformirane KP, u obraćanju sredstvima informisanja prekršio je jedno od uobičajenih pravila ponašanja među KP,...

Više>>>

 


Poturice

 

Stalnim ponavljanjem floskule „ mi nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova“ B.Tadić je skoro uspeo da nas ubedi,  kako je time borba za KiM završena i da je to naša veličanstvena pobeda - ni najveća svetska sila nas nije mogla naterati da ćutke prihvatimo novu albansku državu na našem tlu a izbegli smo rat i nove žrtve i idemo u EU...

Više>>>

 

Ranije objavljeni članci web magazina KOMUNISTI

 Broj:  1.  2.  3.  4.  5.  6. 7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16. 17.  18.  19.  20. 21. 22.   23.  24.  25.  26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.  33. 34. 35. 36.  37. 38.

 | Nazad | Dalje | 

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.