| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

     

O nama

Web magazin "Komunisti" nastao je 11. novembra 2006. godine, sa namerom da,  postojećim komunističkim i radničkim partijama, progresivno orijentisanim sindikatima i snagama, sa prostora republike Srbije, ali i nekadašnje SFRJ, bude zajednički informativni servis na Internetu.

Ideju je dao general Stevan Mirković, odmah po završetku tribine, koja je istog dana održana u Obrenovcu i sa koje je i prvi prilog na ovom sajtu. Ideja je odmah prihvaćena od strane komunista Obrenovca, koji su prihvatili da izrade i održavaju ovaj sajt. Saglasnost za saradnju odmah su dali: SKJ u Srbiji i general Mirković u ime organizacije "Centar Tito".

Pozivamo i sve druge komunistički orijentisane organizacije i udruženja sa navedene teritorije, uključivo i progresivno orijentisane sindikate, na saradnju.

Uređivačka politika

Web magazin "Komunisti" neće zastupati interese samo jedne partije, već je odlučeno da svoju uređivačku politiku podredi interesima komunističkog pokreta u celini. Zbog toga su stranice ovog web magazina otvorene za sve navedene partije, organizacije, grupe i pojedince. Sve autorske tekstove, saopštenja i priloge redakcija će objavljivati u celosti.

Obrenovac,

11.11.2006. godine.

Za Redakciju web magazina         

"Koministi"                       

glavni i odgovorni urednik          

 Stevan Mirković, general-pukovnik    

e-mail: jugstevan@sezampro.yu        

   

Web magazin KOMUNISTI      Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.