| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

     

Emisija „Stanje nacije“ TV B92 sreda, 18.11.2009, u 16.35

Tema o“ zločinima“ komunista u Srbiji 1944. do 1947. nad sopstvenim narodom

 

         U emisiji je učestvovao predsednik Centra Tito gen. Mirković i tom prilikom izneo sledeće teze:

1 Nikakvih zločina nije bilo – hvatani su, sudjeni i pogubljeni ratni zločinci, što je bila naša saveznička obaveza ( Deklaracija o zverstvima nacista u II svetskom ratu  i kažnjavanju ratnih zločinaca, Moskovska konferencija   ministara inostranih poslova SSSR, Engleske i SAD , 19 do 30.10.1943) . Još za vreme NOB,  pri svim stepenima  narodne vlasti  od mesnih odbora( koji su najbolje znali šta je ko radio u toku rata) do AVNOJA, formirane su Komisije za utvrdjivanje zločina i zločinaca, što je rezultiralo spiskom ratnih zločinaca na teritoriji Jugoslavije u II svetskom ratu, koji je poslat Medjunarodnoj komisiji u London. Spisak se nalazi u Arhivu Jugoslavije danas Srbije.

2.Rezolucijom broj 39 od februara 1946. OUN, pored ostalog,   preporučuje nacionalnom pravosudju da se tela pogubljenih zločinaca za teška krivična dela protiv čovečnosti ne sahranju uobičajeno već kremiraju, kako ne bi u budućnosti nacisti i fašisti njihove grobove koristili za oživljavanje nacističke ideologije. U našem narodu se to kaže „ da od vraga ne ostane traga“ ili „ dabogda  mu se ni za grob ne znalo“ . Tako je odmah postupljeno sa telima 11 obešenih nacističkih glavešina u Nirnbergu. Kremiranje i čitav dalji postupak obavila  je u tajnosti specijalna saveznička komisija. Pepeo  zlikovca Ajhmana (osudjen i pogubljen u Izraelu) prosut je u Sredozemno more. Prema tome, uzaludno je tražiti grobove Draže, Dragog Jovanovića, Koste Mušickog, Milana Nedića itd. jer ne postoje. To zna i vlast ali želi da sakrivanjem istine, naročito o Draži, kompromituje komunistički i partizanski pokret u Srbiji i od najvećeg zločinca u srpskom narodu napravi junaka i heroja, koji je i mrtav nastavio da čini nedela (Srebrenica).

3.U Jugoslaviji osudjeno je na smrt ukupno 2.000 zločinaca , neki u odsustvu jer su ih dojučerašnji Saveznici sačuvali pošto su antikomunisti. U Beogradu, Pančevu i Zemunu  osudjeno je i streljano 360 osudjenika((u Zemunu najviše, i to ustaša), u Kragujevcu 37 itd. U Kragujevcu su  2/3 streljanih Ljotićevi krvoloci ,koji su pomagali Nemcima u hapšenju i streljanju kragujevačkih djaka.

4.Priče o hiljadama  ubijenih ideoloških protivnika intelektualaca itd. u Srbiji su antikomunistička izmišljotina ,podstaknuta od Saveta Evrope,  koji je sa više svojih rezolucija(nezadovoljan što većina ljudi u bivšim socijalističkim državama Istočne Evrope još uvek misli da je socijalizam bio bolji od ovoga danas) preporučila da se ponovo ispitaju „zločini komunista protiv sopstvenog naroda“ i taj period izbriše iz istorije. Režim u Srbiji je najagilniji u tome. Putem medija i aktivnosti Vlade, naročito Ministarstva pravde, stvorena je takva politička atmosfera da se o komunistima može reći i govoriti što ti padne na pamet a da za laži i klevete niko ne odgovara. U svakom mediju u Srbiji postoji grupa novinara koja se specijalizirala za ovo harangiranje. Masovno se prenose informacije „rekla – kazala“ i izmišljaju fantastične priče i brojke pobijenih – doguralo se do 100.000. Kao tipičan primer ove masovne laži  navodim slučaj Smederevaca „streljanih  i bačenih  u Jezavu“.Počelo se 1991. sa brojkom od 5000 pa se smanjivalo, sve dok protojerej  SPC dr. Radomir Milošević u svojoj knjizi „Smederevski ratni pomenik“ (2006.)  nije naveo imena 88 streljanih i to najviše pripadnika zločinačkog Ljotićevog zbora.

 

 

5  KPJ i NOVJ nisu se po oslobodjenju obračunavali sa svojim ideološkim protivnicima jer je to učinjeno već u medjusobnom oružanom i revolucionarnom obračunu tokom NOB. Poznata je izjava Nedićevog ministra prosvete Jončića „ ili ćemo mi komuniste satrti ili će oni nas“. Vlast KPJ je bila medjunarodno priznata kao i od Kralja Petra II pa nije bilo potrebe da se ona ideološki i politički obračunava sa bilo kim. KPJ je sve snage usmerila na proterivanje okupatora sa teritorije cele zemlje i odmah započela njenu obnovu i izgradnju. Obračun je nastavljen posle rata, sve do 1947.,  samo sa 20.000 naoružanih odmetnika ( ustaša, četnika,balista itd.) koji su, sa bazama u najneprohodnijim i skrovitim predelima zemlje terorisali narod, ubijali aktiviste i predstavnike vlasti, miliciju itd. gde su prvenstveno angažovane snage Korpusa narodne odbrane Jugoslavije, UDB , milicije i drugih snaga bezbednosti, a po potrebi i jedinice NOVJ odnosno JA. Lično sam učestvovao kao pripadnik X krajiške brigade 5. krajiške divizije u likvidaciji četničkih bandi u jesen 1945. na planini Jelici i okolini Čačka, a 1946. u likvidaciji križarskih bandi u Moslavini, Hrvatska.To su ti „ ideološki protivnici“ KPJ! Najveći broj ljudi koji su saradjivali sa okupatorom a nisu činili zločine osudjivani su  na vremenske kazne, gubitak gradjanskih prava i konfiskaciju imovine. Tako je 200.000 ljudi izbrisano iz biračkih spiskova itd.

         6 KPJ je radila suprotno od onoga što danas govore antikomunisti – na Titov predlog  i reči „nećemo se svetiti“ AVNOJ je 21.11.1944. pomilovao sve pripadnike četničkih i domobranskih jedinica i pozvao ih da stupe u redove NOVJ. To je bio nastavak politike KPJ iz rata da zarobljene četnike i domobrane, oduzimajući im oružje, prima u svoje redove ako hoće ili pušta kućama. U Ribnikarovom pismu Titu od 23.11.1944.  kaže se da je to u Beogradu vrlo povoljno odjeknulo, ljudima je laknulo jer su svi pomalo, voljno ili nevoljnio, „šurovali sa Nemcima“. Izuzetak od amnestije bile su  ustaše i ljotićevci te lica sa spiska ratnih zločinaca – ubice, palikuće, silovatelji i pljačkaši (spisak su pravile republičke i savezna Komisija za utvrdjivanje zločina i zločinaca na osnovu zaključka Moskovske konferencije ministara spoljnih poslova savezničkih država i poslat je Medjunarodnoj komisiji za ratne zločince u Londonu).

 Društvo za istinu o NOB i Jugoslaviji radi intenzivno na izdavanju celovite knjige o tome sa spiskom ratnih zločinaca i  sa detaljnim prikazom zločina svakog od njih.

        

         7. O svemu navedenom postoje dokumenta u arhivima Srbije ali vlasti nije u interesu da objavljuje  dokaze o zločinima svojih ideoloških očeva i njihovoj sramnoj sudbini.

         8. Formiranje vladine komisije koja treba da istraži navodne egzekucije nevinih i otkrije njihove grobove i mošti i tako dokaže krivicu komunista je čerčilovski manevar,  kojim se odlaže priznanje da tih zločina nije bilo (po Čerčilu ako problem ne možeš i ne želiš da rešiš – formiraj Komisiju). Zadnje saopštenje Komisije da neće u buduće iznositi cifre o broju ubijenih( dok se svi ne eshumiraju)  to i pokazuje.

         9 Ali mi još živi komunisti i partizani nećemo ovo ostaviti tek tako – Centar Tito i SKJ u Srbiji pokrenuće pravni postupak protiv organa Vlade,  Ministarstva pravde, novina i novinara  koji su nas u obraćanju javnosti proglasili krivim  za smrt 80.000 nevinih gradjana Srbije u vremenu od 1944 – 1947 godine! Prvi na tom spisku biće državni sekretar u ministarstvu pravde Homen, koji se eksponirao kao lider ove neargumentovane hajke protiv KPJ kao i „nacionalni“ dnevnik „Politika“,  čiji novinari prednjače u iznošenju laži i poluistina o ovome.

Javno tužilaštvo Srbije počelo je da istražuje odgovornost novinara i novina u Srbiji zbog širenja nacionalne mržnje i izazivanja medjunacionalnih sukoba u Jugoslaviji početkom devedesetih godina prošlog veka. Ja mislim da je i ova hajka na komuniste njihov posao.

 

Pogledajte video prilog na: http://www.b92.net/video/video.php?nav_category=902&nav_id=393639

 
     

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.