| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

     

    Na sednici proširenog Predsedništva CK Komunista Srbije, održanoj 28.Novembra 2009 godine,  razmatrana su pitanja vezana za preregistraciju naše partije u skladu sa novim Zakonom o političkim strankama, kao i druga aktuelna pitanja među kojima i informacije, objavljene u sredstvima informisanja, o održanom Kongresu ujedinjenja Socijaldemokratske partije Vojvodine i Nove komunističke partije Srbije iz Zrenjanina, u Novom Sadu 21.Novembra 2009 godine.

    Ne ulazeći u analizu događaja koji su doveli do razbijanja SKJ na 14 Kongresu i kasnijih nesporazuma i podela među komunistima u Srbiji, želimo, u vezi "Kongresa" održanog u Novom Sadu, javnosti dati sledeće:

 

S  A  O  P  Š  T  E  NJ  E

PREDSEDNIŠTVA CENTRALNOG KOMITETA KOMUNISTA SRBIJE

 

    Drug Joška Broz, u svojstvu Predsednika novoformirane KP, u obraćanju sredstvima informisanja prekršio je jedno od uobičajenih pravila ponašanja među KP, po kome nebi trebalo da se partije pred javnošću uzajamno optužuju i etiketiraju već da nesporazume rešavaju dogovorima, kada je izjavio da su druge KP u Srbiji ultraleve komunističke sekte, u vezi čega želimo  javnosti predočiti sledeće činjenice:

     1. Prvi zvanični susret Izborng štaba Komunističko-radničke koalicije-KORAK sa drugom Joškom Brozom, tada Podpredsednikom Stranke Zelenih, desio se u Decembru 2003 godine, kako bi se dogovorili o zajedničkom prikupljanju potpisa i izlasku na republičke izbore kao proširena koalicija KORAK-a i STRANKE ZELENIH. Prvo šta nam je rekao drug Joška na tom sastanku, bilo je zapanjujuće. Naime, on je obavestio prisutne da je prethodnog dana bio u poseti kod američkog ambasadora gospodina Mondgomerija koji mu je rekao da nikako ne izlazimo na izbore pod KOMUNISTIČKIM IMENOM ?! Zaprepašćeni ovakvim političkim stavom Joša Broza neki dugovi su ga upitali: Pa zar američki amasador, posle svega šta su nam učinili, treba da nam određuje pod kojim imenom da izlazimo na izbore ? Druže Joška, šta bi reka drug Tito na ovakav tvoj stav ? Neki drugovi, koji su ga bolje poznavali, pravdali su ga govoreći da je Joška apolitičan i da mu trba oprostiti;

    2. Komunističke partije, koje su delovale u okviru KORAK-a,mukotrpno su, u uslovima snažne antikomunističke propagande, satanizacije komunista i njihove totalne medijske blokade, pa i otpora u sopstvenim redovima, uspele da se dogovore i održe KONGRES UJEDINJENJA 19. Aprila 2008 godine i od tada deluju kao jedinstvena partija pod imenom: „KOMUNISTI SRBIJE“. Kongresu je prisustvovalo oko 130 delegata i preko 50 gostiju, među kojima i predstavnici Socijaliatičke radničke partije Hrvarske, Jugoslovenskih komunista Crne Gore, Saveza komunista Jugoslavije u Crnoj Gori i Komunističke partije Makedonije. Pozdravne telegrame podrške Kongresu uputili su komunisti Kipra, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Kongresu je prisustvovao i drug Joška Broz koji je pozdravio Kongres i u kratkom govoru, između ostalog, rekao da su izdajice svi oni u Srbiji koji sebe nazivaju komunistima, a koji nisu došli na Kongres ujedinjenja. Posle ovakve njegove izjave očekivalo se da drug Joška pristupi Ujedinjenoj partiji „Komunisti Srbije“ ali, nažalost, to se nije dogodilo. Na Kongres je pozvano oko 30 sredstava informisanja iz Srbije ali se niko nije odazvao pozivu ?! To je dovoljan dokaz o totalnoj medijskoj blokadi komunista, koja traje već godinama. Zato bi bilo zanimljivo potražiti odgovor na pitanje: Kako to da, u uslovima medijske blokade komunista, drug Joška Broz dobija medijsku podršku centralnih elektronskih i štampanih sredstava informisanja ? Nije li odgovor na ovo pitanje u činjenici da se novoformirana KP u Novom Sadu, sa drugom Joškom Brozom na čelu, za razliku od svih drugih KP u Srbiji, zalaže za privatizaciju i za ulazak u evroatlansku EU? Možda  drug Joška želi povesti komuniste u borbu za „humani“ kapitalizam ?! Ako je tako onda, po našem uverenju, drug Joška nema više pravo da govori u ime komunista, iako je unuk drtga Tita.  

    3. Sledeći zvaični susret Komunista Srbije sa drugom Joškom bio je u Kruševcu 14. Oktobra 2008. godine na poziv GK KS, kada je Gradski komitet organizovao svečanost povodom dana oslobođenja Kruševca. Pre početka svečanosti Joška Broz nas je obavestio da se upravo vratio iz posete gospodinu Moameru El Gadafiju, jednom od poznatih arapskih lidera, gde je bio zajedno sa Predsednikom partije koja deluje pod imenom:“Komunistička partija Srbije-Veroljub Nedeljković“. Obavestio nas je da su bili lepo primljeni i da Predsednik Gadafi veoma ceni Veroljuba Nedeljkovića. Rekao nam je da KPS-Veroljub Nedeljković ima preko 350000 članova i da svi trba da idemo u tu partiju. Podsetili smo druga Joška da je drug Tito 1941 godine sa 12000 komunista poveo narode Jugoslavije u NOB i socijalističku revoliciju. Pa ako Veroljub Nedeljković zaista ima 350000 registrovanih članova šta čeka, zašto ne preuzme vlast u zemlji ? Ubrzo posele toga smo doznali da je Joška Broz postao Podpredsednik KPS-Veroljub Nedeljković. Dans znamo da Veroljub Nedeljković i Joška Broz nisu više zajedno. Zašto ? Sve nam to više zaudara na šarlatanstvo u politici, nego na ozbiljan pokušaj da se komunisti ujedine i da potraže odgovore na ključne političke, ekonomske i socijalne probleme sa kojima smo kao društvo suočeni.

   4. Mi Komunisi Srbije bi voleli da drug Joška Broz, ako zaista želi da bude među komunistima, još jednom najozbiljnije razmisli kako treba braniti lik i delo druga Tita,  legendarnog vođe NOB i socijalističke revolucije, dugogodišnjeg Predsednika SKJ i SFRJ i jednog od gorostasa svetske istorije. Da bi u tome uspeo, najpre bi morao shvatiti da porodica druga Tita nije dinastija „Broz“ i da Joška Broz nije prestolonaslednik.      

    Nakon pročitanog predloga SAOPŠTENJA koje su prisutni podržali, vođena je rasprava u kojoj je, pored ostalog, istaknuto da bi bilo korisno obaviti razgovor sa drugom Joškom, ukazati na nekorektnosti u njegovim javnim istupima i pokušati razjasniti nesporazume. Predloženo je da drug Markanović odmah telefonom pozove drga Joška i da mu predloži sastanak u Smederevskoj Palanci. Telefonski razgovor je obavljen u prisustvu blizu 20 učesnika sednice proširenog Predsedništva CK KS. Drug Joška je načelno prihvatio predlog, što je u Ponedeljak 30.11. i potvrdio. Zatim je gospodin Joška Broz, preko fejsbuka, objavio zapanjujuću i bezočnu LAŽ koja glasi: „Centralni Komitet partije Komunisti Srbije je na današnjoj sednici doneo odluku da partija Komunisti Srbije kolektivno pristupi Komunističkoj partiji Josipa Joške Broza. Kongres ujedinjenja Komunista Srbije i Komunističke partije održaće se 4. decembra 2009 u Smederevskoj Palanci.“(?!) Zbog ovakve bezočne laži, koju je gospodin Joška Broz pustio u javnost, sastanak u Smederevskoj Palanci je otkazan.

      

 Beograd, 2. decembra 2009 god.                                                                Predsednik CK KS

                                                                                                              Svetozar Markanović 

     

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.