| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

     

Marijan Kubik:

 

DNR KOREJA: GODINA VELIKOG UZLETA

 

Prema ekonomskih pokazateljima zvaničnika DNR Koreje, ali i procenama OUN, DNR Koreja spada u srednje razvijene zemlje. Zbog nametnute jake izolacije međunarodna trgovina je vrlo ograničena i ometa značajan potencijal za dalji ekonomski rast zemlje.

 

Sredinom 90-tih pored razbijanja socijalističkog bloka na čelu sa SSSR-om DNR Koreja je bila žrtva niza prirodnih nepogoda, od brojnih poplava do suša. To je značajno smanjilo proizvodnju hrane. Bio je proglašen period "Napornog marša" koji je uključivao niz mera za prevezilaženje krize.

 

DNR Koreje se ubraja među najveće proizvođače čelika, traktora, cementa na svetu. Po broju godišnje izgrađenih stanova DNR Koreja je u samom svetskom vrhu.

 

DNR Koreja ima zapažene rezultate na području socijalno-zdravstvene i obrazovno-naučne politike. Zaposleno stanovništvo, a vlada puna zaposlenost,  u svojim preduzećima ostvaruje pravo na dva obroka dnevno. Celokupno gradsko i seosko stanovništvo ima pravo na besplatne zdravstvene usluge svih vrsta, besplatno školovanje i stalno stručno usavršavanje. Naučno-istraživačkih ustanova je daleko više nego u mnogim razvijenijim zemljama. DNR Koreja je jedna od retkih zemalja koja se može ponositi činjenicom da gotovo nema nepismenih.

 

Odlučna u svojoj nameri da se bavi informacionim tehnologijama, DNR Koreja je počela da povezuje svoje ključne organizacije u domaću računarsku mrežu i otvorila je fabriku za sklapanje personalnih računara klase Pentium i Celeron. Kineska firma Silibank.com je, uz saglasnost vlasti u ovoj zemlji, otvorila e-mail servis za građane Severne Koreje, omogućivši primanje i slanje poruka. U DNR Koreji se već nekoliko godina održava nacionalno takmičenje za izradu softvera. Na međunarodnoj izložbi u Pekingu DNR Koreja je predstavila svoj operativni sistem, program za obradu teksta i prepoznavanje znakova, softver za prepoznavanje govora i prevođenje, sistem za prepoznavanje otisaka prstiju...kao i softver za Linux i igrice za konzolu Playstation.

 

Nedavni ogromni rast cena hrane u celom svetu povćao je broj gladnih širom planete i uticao i na probleme prehrane u DNR Koreji. Komisija za poljoprivredu i prehranu OUN istakla je da je cena hrane u celom svetu dvostruko povećana u periodu od januara do kraja maja ove godine u odnosu na isti perio prošle godine. Kao rezultat ovakve tendencije gotovo 40 zemalja se suočavaju sa ozbiljnom krizom vezanu za hranu.

 

DNR Koreja preduzima sve moguće mere u cilju reavanja ovog problema.

 

DNR Koreja raspolaže sa 15% svoje teritorije za proizvodnju hrane. I taj mali procenat bio je ozbiljno pogođen brojnim elementarnim nepogodama, posebno sušom i poplavama nekoliko godina uzastopno što je značajno pogoršalo sopstvenu proizvodnju hrane i prehranu stanovništva iz sopstvenih resursa.

 

U cilju rešavanja problema proizvodnje hrane i prehrane stanovništva DNR Koreja je svoje napore usmerila na dobijanju novih obradivih površina. Stvoreni su novi projekti koji se oslanjaju na krčenje šuma i izgradnju sistema za navodnjavanje. Istovremeno znatna pažnja je usmerena na dizanja poljoprivredne roizvodnje na viši naučni i tehnički nivo. Stvoreni su novi programu za unapređenje u izradi visoko prinosnih sorti, a u poljoprivrednu proizvdnju uključene su nove tehnike i metode. DNR Koreja je usvojila i niz mera kako bi sprečila gde god je to moguće i koliko god je moguće posledice elementarnih nepogoda. Na erozivnim zemljištima počelo se sa značajnim pošumljvanjima u čije su akcije uključeni svi. Posebno se pošumljavanju regije uz reke i stvaraju nove brane kako bi se sprečilo plavljenje oranica. Zbog poplava u poslednjih godinu dana, Koreja izgubila značajnu žetvu a velika područja obrađivane zemlje su bila sprana. Rezultat ovih nepogoda je još uvek evidentan u zemlji, i čitav radni narod DNR Koreje uključen je u proces rehabilitacije poljoprivrede. To je uslovilo da u ovoj godini bude povećana proizvodnja žitarica bez obzira na do sad neviđenu sušu.

 

I pored svih teškoća, pritisaka, blokade radni ljudi DNR Koreje ove godine imaju mnogo razloga da se ponose i slave. Početkom  godine vodeći listovi u DNR Koreji pozvali su na nove radne podvige u okviru sveopšte narodne ofanzive koju je pokrenula Radnička partija Koreje u cilju dalje izgradnje i jačanja nacionalne ekonomije i pozvali su na velike radne korake napred u cilju ostvarenja plana da do 2012. godine DNR Koreja znatno ojača svoju ekonomiju i podigne životni standard. Kao posledica ovoga poziva cela zemlja se našla u revolucionarnom zanosu. Od sredine aprila do sredine septembra došlo je do porasta privrednog razvoja na svim nivoima nacionalne ekonomije koji je uticao na proizvodnju i porast životnog standarda, te daljeg jačanja temelja nacionalne socijalističke industrije.

 

Samo tokom 5 meseci industrijski sektor je premašio sve planove za 12 procenata; proizvodnja u mnogim sektorima se povećala za 1.2 puta poređeno sa istim periodom prošle godine a hiljade projekata građevinske izgradnje i rekonstrukcije je završeno u planiranom roku ili čak i znatno pre prevdiđenih rokova. Ubrzan tempo proizvodnje ostvaren je u četiri vodeća sektora nacionalne ekonomije- na polju metala, električne energije, eksploatacije uglja i železničkog transporta.

 

Započeta je izgradnja velike Huchon Električne Stanice, rok za završetak radova je 2012. godina ali zbog svoje važnosti po državu, izgradnja će se završiti i ranije. Izgradnja brane Kumzagang ušla je u završnu fazu a uskoro će u pogon biti puštene nove tri električne centrale.

 

Proizvodnja uglja povećala se 1.5 put u poređenju sa istin periodom prošle godine i preko 1200 rezervnih površina je pripremljeno za eksploataciju.  Kompleks Električnih Lokomotiva i Wonsan Kompleks Šinskih Vozila su znatno povećali proizvodnju lokomotiva i putničkih i teretnih vagona, i izvršili popravke pre roka.

 

Taean Kompleks Teške Mašinerije je dostigao novi rekord u proizvodnji uređaja generatorske opreme za mnoštvo hidro-električnih stanica širom zemlje; Ragwon Mašinski Kompleks, Ryongsong Mašinski Kompleks i Kusong Fabrika Mašinskog Alata postigla je veliki uspeh u proizvodnji hidrauličkih bagera, mašinskog alata i ostale mašinerije i opreme.

 

Pyongyang Tekstilna Fabrika, Sinuiju Tekstilna Fabrika, Pyongyang Kozmetička Fabrika i druge fabrike u sektoru prerađivačke industrije postigle su svoje godišnje planove pre roka, i Pzongzang Kim Jong Suk Silk Fabrika i mnogo drugih fabrika su takodje probile rekord u proizvodnji od svog otvaranja.

 

Sve ovo je plod ogromnog napora Korejskog naroda koji je odlučan da izgradi naprednu socijalističku zemlju.

 
     

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.