| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

     

NOVOGODIŠNJA PORUKA SKOJ-a

 

Dragi drugovi,

 

U ime Saveza komunističke omladine Jugoslavije-SKOJ šaljemo Vam borbene revolucionarne pozdrave i najbolje želje za novim pobedama u narednoj 2010. godini.

 

Privremeni slom socijalizma u Evropi 90-tih godina prošlog veka na trenutak je zaustavio progres na planeti, ali zahvaljujući svim komunistima širom sveta i socijalističkim zemljama uspeh kapitalističke globalizacije bio je privremen. Danas smo ušli u novu eru socijalističkih revolucionarnih promena što izaziva bes svih reakcionara i kapitalističke klase. Antikomunistička histerija danas dobija nove zalete u trenutku sve češćih socijalnih nemira i zaoštravanja sveopšte krize i ima za cilj da odvrati radne ljude od njihovih istinskih potreba i komunističke ideje uopšte. Školski udžbenici, sredstva informisanja, filmska umetnost danas pretvoreni u «istureni položaj» informativnog rata i efikasnog načina za oblikovanje iskrivljene društvene svesti, posebno mladih.  Turbokapitalizam koji je nametnut rušenjem Berlinskog zida traži svoje istorijsko utemeljenje i opravdanje stoga mu je potrebna slika demonizovanog socijalizma „koji je kriv za sve“. Antikomunistička histerija nije samo borba protiv komunista, nego protiv naroda koji teži i slobodi i dostojanstvu koje mu uskraćuje kapitalizam. Uvereni smo da divlji antikomunizam neće zaustaviti našu borbu za socijalizam, naprotiv, samo će nas još više ujediniti i dovesti do pobede.

 

Dragi drugovi,

 

U januaru naredne godine napuniće se 20 godina od procesa koji su pokrenuli krvavi raspad naše socijalističke domovine-Socijalističke federativne republike Jugoslavije. To je dug vremenski period koji je za narode bivše Jugoslavije značio ogromnu društvenu apokalipsu.

 

Posle krvavog raspada naše socijalističke domovine i kontrarevolucije koja je usledila kao posledica imperijalističkih tendencija za ukidanjem socijalizma, aktuelnost naše borbe je ponovo dobila svoj smisao. Iako je situacija u kojoj se naša organizacija nalazi prilično nezavidna, svedoci smo pozitinog trenda sve većeg pristupanja mladih ljudi SKOJ-u, svesnih da ne žele da svoju budućnost predaju neizvesnosti neodgovornom kapitalističkom varvarstvu.

 

Dragi drugovi,

 

Tokom svog 90-to godišnjeg postojanja SKOJ je iskazao mnogobrojne primere herojstva i samopožrtvovanja. Skojevci su i kada su svoj život nesebično polagali za slobodu u cvetu svoje mladosti ni na tren nisu ispuštali zastavu socijalizma, nego su je svojom smrću još više uzdizali u borbi za socijalizam, za društvo u kome će nestati surovo gaženje ljudskog dostojanstva i slobode od strane kapitalizma. Umirali su sa punom verom u  pobedu ideala mira, demokratije i socijalizma.

 

Verujemo da će nova 2010. godina biti godina novih revolucionarnih pobeda koje će ostvariti perspektivu socijalističkim revolucionarnim promena u izgradnji novog bogatom socijalističkog sveta bez eksploatacije i ratova.

 

SKOJ će bez obzira na sve poteškoće nastaviti požrtvovanu borbu za reuspostavljanje socijalizma, pritom se solidarišući sa čitavom progresivnom omladinom u borbi protiv imperijalizma, fašizma i kapitalističkog varvarstva!

 

Mladi će novim idejama uliti svežu krv komunizmu, a komunizam će podmladiti ostarelo čovečanstvo.

 

Do pobede!

 

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd, 25. decembar 2009. god.

www.skoj.org.rs

 

     

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.