| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

     
III sastanak KP i RP Srbije

U Beogradu je, 7.4.2008. godine, u prostorijama NKPJ, kao domaćina, održan treći radni sastanak KP i RP Srbije, kao i jednog broja UG, kao što su "Centar Tito", UG ."Mirko Tomić" iz Kruševca,...

Posle opsežne diskusije i iznetih stavova, NKPJ je ostala na pozicijama da za sada ne ulazi u proces ujedinjenja. Po pitanju zajedničkog izlaska na izbore, NKPJ takođe je nesaglasna u pojedinim pitanjima sa ostalim prisutnim partijama i UG.

Sve ostale partije i UG, izrazile su spremnost da nastave i konkretizuju započetu aktivnost po pitanju zajedničkog izlaska na izbore, dalje i čvršće saradnje, i bezrezervno podržale nastavak dalje aktivnosti na ujedinjenju, kao paralelnog procesa sa prethodno navedenim. Svaka od ovih partija i svako UG, dalo je po dva svoja predstavnika za rad u koordinacionom odboru za pripremu dokumenata za kongres ujedinjenja.

Prema postignutom dogovoru, novi sastanak održaće se u prostorijama SKJ, za 7 dana, kada će se razmatrati predlog koalicionog sporazuma o zajedničkom izlasku na izbore. Pored toga, na tom sastanku biće formirana i određena tela, koja će koordinirati i usmeravati celokupan rad vezan za zajednički izlazak i realizaciju predstojećih izbornih aktivnosti.

Jasno je izraženo i opredeljenje da se na izbore izađe pod nazivom KOMUNISTI SRBIJE, no ima mesta i za eventualno i drugačija opredeljenja.

Istaknuto je, da na temelju već postignutih saglasnosti, u nekim sredinama, već se i organizuju pojedine aktivnosti opštinskih organizacija, koje nastupaju pod nazivom KOMUNISTI SRBIJE.

 

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.