| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

     

 

DEKLARACIJA SAVEZA KOMUNISTIČKE OMLADINE JUGOSLAVIJE:

 

NEKA POBEDE ISTINA I PRAVDA!

SLOBODA ZA PETORICU ANTITERORISTČKIH BORACA!

 

Zahtevamo od Vlade Sjedinjenih Američkih Država slobodu za pet mladih kubanskih patriota Antonia Gerera , Fernanda Gonzalesa , Gerarda Hernandez , Ramona Labanjina i Rene Gonzalesa koji su odlučili da posvete svoje živote, daleko od svoje otadžbine, borbi protiv terorizma u američkom gradu Majamiju, centru većine napada protiv Kube.

Oni su se uputili u Sjedinjene Države da bi prikupili informacije o neprijateljskim planovima terorističkih organizacija koje već dugo imaju sedište u Majamiju, uključujući tu i Kubansko-američku nacionalnu fondaciju (CANF), Kubansko veće slobode (CFC), Braća pritiču u pomoć, Demokratski pokret, Alfa 66, i mnoge druge koje se mogu pohvaliti podužim spiskom kriminalnih aktivnosti. Među akcijama koje su ove grupe iz Majamija izvele protiv Kube nalaze se sabotaže i napadi koji su odneli stravičan danak – hiljade poginulih i povređenih, veliku ekonomsku štetu, šverc oružja, droga i ljudi, i na stotine zavera da se ubije kubanski lider, Fidel Kastro. Takođe su sprovodile terorističke akcije na tlu SAD-a i u drugim zemljama.

Sve procene govore da su Petorica Kubanaca izvedeni na izmanupulisano suđenje u Majamiju, u potpunosti neprijateljski raspoloženom gradu  gde nije bilo moguće održati pravično i nepristrasno suženje u skladu sa pravom SAD-a i međunarodnim pravom. Antikubanske organizacije u Majamiju organizovali su lažnu i žestoku propagandnu kampanju usmerenu kao vršenju pritiska na javno mnjenje u Floridi i sudski proces, što je bila situacija koju su stalno osuđivali advokati odbrane, koji su podneli zahtev kojim su tražili promenu mesta suđenja, a koji je na kraju bio odbačen.

Tokom celog sudskog postupka organi vlasti ometali su napore advokata odbrane time što su odlagali ili sprečavali pristup dokumentima koji su bili sumnjivo klasifikovani kao tajni, i omogućavali im da vide samo petinu svih dokaza. Čak i pet godina kasnije, ovim advokatima bilo je zabranjeno da pregledaju te hiljade dokumenata da bi mogli da pripreme žalbu.

Petorica Kubanaca osudjena je na stroge i nepravične kazne, primenjujući maksimalnu kaznu u svakom od tih slučajeva, uprkos tome što glavni delovi optužnice nikada nisu dokazani.

Ovi mladi borci protiv terorizma moraju biti priznati kao Zagovornici ljudskih prava, što je status koji je predviđen Deklaracijom o zagovornicima ljudskih prava koju je 1998. godine usvojila Generalna skupština UN i koji se daje onima koji se, kao i oni, bore protiv kršenja ljudskih prava, organizovanog kriminala i terorista.

Radna grupa OUN posle razmatranja argumenata koje su iznele porodice i vlada SAD-a iznela je sledeće mišljenje: Lišavanje slobode ovih pet Kubanaca je proizvoljno, i u suprotnosti sa članom 14. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, čiji su Sjedinjene Države potpisnica.

SKOJ poziva sve  ljude dobre volje da se pridruže sve masovnijem pokretu solidarnosti sa pet kubanskih heroja koji su sada politički zatvorenici u Sjedinjenim Državama.

Neka pobede istina i pravda!

Sloboda Petorici Heroja!

Dole sa imperijalizmom!

Viva Cuba Socialista!

 

Savez komunističke omladine Jugoslavije

Beograd,

29. mart 2010.  godine

 
     

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.