| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

     

Ne tamnici naroda i kočničaru progresa Evropskoj unijiVladajuće političke partije predvođene Demokratskom strankom, ponosno ističu da je Srbija podnela zvaničan zahtev za ulazak u tamnicu naroda i kočničara progresa, Evropsku uniju, čemu se Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ)u potpunosti protivi smatrajući da je taj čin uperen protiv vitalnih interesa naroda Srbije. Ne iznenađuje  da Vlada Srbije slavi taj čin, jer stranke koje je sačinjavaju ne služe narodu i radničkoj klasi već interesima srpske buržoazije koja jedina uz formacije međunarodnog kapitala, koje režim u Beogradu bespogovorno sledi, zadovoljno trlja ruke zbog kandidature Srbije.

SKOJ je izričito protiv ulaska Srbije u EU. Ta međunarodna imperijalistička organizacija nije prijatelj Srbije i naroda koji žive na ovim prostorima. Setimo se da je Evropska unija učestvovala u imperijalističkom razbijanju naše socijalističke otadžbine SFR Jugoslavije. Setimo se samo uloge EU u krvavom bratoubilačkom građanskom ratu na prostoru Jugoslavije za koji je ta organizacija uz imperijalističke Sjedinjene Američke Države i NATO direktni i objektivni krivac. Setimo se uloge EU u zločinačkom imperijalističkom nasrtaju na SR Jugoslaviju 1999. godine i setimo se uloge EU u priznavanju imperijalističke marionetske tvorevine "nezavisnog Kosova". Svi ovi podaci nedvosmisleno ukazuju da se EU neprijateljski ponašala prema Srbiji i da ulazak u njenu tamnicu naroda nikako ne treba da raduje već da plaši. Ulazak Srbije u EU doveo bi do potpunog gubljenja političke,ekonomske i vojne nezavisnosti naše zemlje koja bi se na taj način bila čvrsto zgrabljena u kandže zapadnog imperijalizma. Jedan od uslova za ulazak u EU svakako će biti i zahtev da se Srbija priključi imperijalističkoj vojnoj soldateski NATO koja je izvršila zločinačku agresiju na SR Jugoslaviju 1999. godine i koja tlači slobodoljubive države i narode širom sveta. Ulaskom u EU. Srbija bi ne samo izgubila svoju nezavisnost i bila tlačena od strane vodećih imperijalističkih zemalja u EU ( Nemačke,Britanije, Frnacuske i Italije) koje sve ostale zemlje u toj strogo hijerarhijski uređenoj tvorevini moraju da slede već bi i sama učestvovala u eksploataciji i tlačenju zemalja Trećeg sveta koje su uvek iskazivale prijateljstvo i simpatije kako prema Jugoslaviji tako i prema Srbiji. Evropska unija je tvorevina koja ima samo jedan cilj a to je da bogati postanu još bogatiji a siromašni još siromašniji. EU je formirana samo kako bi služila interesima krupnog kapitala. Brojni radnički štrajkovi, beskompromisni ulični protesti mladih ljudi širom Evrope najbolje poazuju pravo eksploatatorsko lice EU i dokaz su da radnička klasa Evrope ne prihvata tu tvorevinu kao svoju. Eksploatacija radnika u Srbiji će se ulaskom u EU još više pospešiti. Cilj EU nije ujedinjenje naroda Evrope, već aposultna liberalizacija u ekonomskoj sferi koje treba da omogući ekstra profite evropskoj finansijskog oligarhiji koja u saradnju sa SAD i NATO sprovodi imperijalističku politiku u celom svetu. Nesumljivo je da ekspanzija EU na istok služi zapadnoj buržoaziji da zarad eksploatacije proširi svoja tržista, obzbedi maksimalnu zaštitu svog uloženog kapitala korsteći se zakonima koje sama diktira i da nesmetano izvlači profit uz obilato korisćenje jeftine i obespravljene radne snage. Sve kapitalističke "reforme" u Srbiji sprovedene na "evropskom kursu", i slične "reforme" sprovedene u bivšim evropskim socijalističkim zemljama  vratile su nas u vreme razbojničke prvobitne akumulacije kapitala pretvarajući privredu isturene radionice multinacionalnih kompanija odnoseći u uslovima nejednakih snaga i neravnopravnih uslova milijarde evra profita na imperijalistički Zapad.


Srbija je danas više nego ikada u črvstim rukama stranog kapitala. Najznačajniji deo nacionalnog bruto dohotka otpada na privatni sektor u kome apsolutno dominira zapadni kapital. Otpis dela kamata prema Pariskom klubu slavljen kao ogroman uspeh predstavlja farsu ako se zna da je do otpisa doslo samo da bi se održala platna sposobnost Srbije i sprečio moratorijum na otplatu ogromnih dugova. Multinacionalne kompanije vlasnici su vodećih srpskih preduzeća koja su otkupili za šaku dolara i postali su glavne ekonomske a samim tim i politicke sile u Srbiji. Zar nije van svakog zdravog razuma nastojanje vladajućih krugova u Srbiji da našu zemlju priključe EU i NATO žmureci pred svim zlocinima koje su nam učinili. Zbog toga SKOJ kaže NE U EU TAMNICU NARODA I KOČNIČARA PROGRESA!  SKOJ ne poziva na zatvaranje, izlolaciju i konfrotaciju već na ravnopravnu i uzajmno korisnu saradnju uz međusobno postovanje.Perspektiva koju nude komunisti nije Evropa ujedinjena na kapitalističkim osnovama vec demokratska, slobodarska, SOCIJALISTICKA EVROPA. Do istinski ujedinjene socijalističke Evrope može se doći samo ujedinjenim narodnim frontom protiv imperijalističke EU!Ne tamnici naroda i kočničaru progresa EU!

Živela borba radničke klase Evrope protiv eksploatacije i imeprijalizma!

Proleteri svih zemalja, ujedinite se!

 

Sekretarijat SKOJ-a

14. januar 2010. God.

 

 

 
     

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.