| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

     

ODLUČNO U BORBU ZA RADNIČKA PRAVA

 

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) u potpunosti podržava zahteve sindikata o poštovanju sporazuma Vlade Srbije, sindikata i poslodavaca o primeni proširenog dejstva Opšteg kolektivnog ugovora koji se odnosi na isplatu toplog obroka i regresa. Iako je postojeci Zakon o radu  svojevrsna omča oko vrata radničke klase, smatramo da su zahtevi koje sindikati iznose sasvim opravdani.

 

Prilikom potpisivanja kolektivnog ugovora kojim je garantovana isplata toplog obroka i regresa srpski premijer Mirko Cvetković je u svojim medijskim nastupima potencirao kako će ovo prošireno dejstvo biti impuls potpisivanju kolektivnih ugovora na nivou delatnosti. Očito je da su radnici svesno obmanjivani od početka. SKOJ kategorično tvrdi da je srpska vlada u aprilu znala da će nastupiti svetska ekonomska kriza, termin koji  buržoaski mediji koriste za ono što je u stvari potpuni slom kapitalističke neoliberalne politike .  Sve što sada govore  gazde- eksploatatori i buržoaska vlada, predstavlja golu laž! Čime će gazde eksploatatori i buržoaska vlada garantovati da i posle šest meseci ili godinu dana zamrzavanja, ovog kolektivnog ugovora,  neće ponovo prevariti radnike?

 

Većina građana Srbije nema tu privilegiju da živi lako i ugodno kao pripadnici vladajuće kapitalističke klase. Nasuprot tome, radnička klasa je, nakon rušenja socijalizma i socijalističkih tekovina i reakcionarnog procesa pljačkaške privatizacije, dovedena na rub gladi.

 

Radnicka klasa nije odgovorna za ekonomsku krizu a državni vrh Srbije je bestidno poziva da snosi njen najveći teret.

 

Neka kapitalisti odvoje od svog ekstra profita koji im radnici stvaraju za njihov topli obrok i regres ili neka prodaju avione, jahte, vile, bazene  sto samo oni koriste, a zaradili su im radnici. Bogastvo koje poseduju stvorila je radnička klasa, u fabrikama koje danas buržoaska vlada rasprodaje ili bolje rečeno poklanja domaćim tajkunima i stranim kapitalistima.

 

Nema na svetu te sile koja bi se i jedan dan mogla odupreti snazi radničke klase kada se ona organizuje kao celina, kao udarna pesnica sveta rada!

 

SKOJ će na sve načine, podržati najavljene proteste sindikata jer smatramo da su izneti zahtevi realni. U slučaju da Vlada Srbije neće ili  nije u stanju da ispuni zahteve sindikata SKOJ traži njenu bezuslovnu ostavku.

 

Živela borba radničke klase Srbije za bolji život!  Dole tiranija buržoaske vlade i gazdi-eksploatatora!

 

Sekretarijat SKOJ-a

1. januar 2009. god.

 
     

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.