| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

Predsedavajući skupa Olajoš Nađ Mikloš

SKJ u Srbiji

Dušan Milenković (levo) UG "Mirko Tomić"

U toku zasedanja

Izgled centralnog dela prostorije komunista Subotice - SKJ u Srbiji

       

        Komunisti u Srbiji na putu ujedinjenja i daljeg zajedničkog nastupa

 

U Subotici je 17. februara 2007. godine održan radni sastanak predstavnika komunističkih i radničkih partija i društvenih organizacija iz Srbije sa temom: Dogovor o zajedničkom izlasku na izbore u opštinama, za skupštinu grada Beograda i za skupštinu AP Vojvodine. Dogovoru su prisustvovali predstavnici: Jugoslovenski komunisti, SKJ, SKJ u Srbiji, Društvena organizacija Centar–Tito, Udruženje građana “Mirko Tomić” iz Kruševca. Po dogovoru, ovaj dokument se upućuje i organima: NKPJ, Partije rada, KP Srbije.

Nakon svestranog razmatranja stanja u komunističkom i radničkom pokretu jednoglasno su usvojeni sledeći

 

Z A K L J U Č C I   Z A   A K C I J U

1.      Na lokalne izbore u Srbiji u 2007. godini komunisti će izaći zajedno, organizovani i dobro pripremljeni. U tom cilju neophodno je pripremiti predlog koalicionog sporazuma.

                 Zaduženi: SKJ u Srbiji

2.      Svaka KP, RP, društvena organizacija na svojim organima će razmatrati predlog zajedničkog izlaska na lokalne izbore, u kojim opštinama mogu izaći na izbore i sa kim u koaliciji, koji su predlozi za koalicioni sporazum, i dati uputstva za formiranje izbornih štabova po opštinama, gradu Beogradu i AP Vojvodini.

Zaduženi: predsednici KP, RP i DO

3.      Na ovim organima takođe je neophodno razmotriti i predlog ujedinjenja u jednu snažnu, jedinstvenu i dobro organizovanu komunističku partiju. Taj proces ujedinjenja odvijao bi se paralelno sa pripremama za lokalni izbore. Svaka KP, RP i DO koja prihvata predlog ujedinjenja neophodno je da imenuje po dva člana u koordinacioni odbor za pripremu ujedinjenja.

4.      Sledeći skup predstavnika KP, RP i DO održaće se u Beogradu 10. marta 2007. godine, a orgnizator će biti Jugoslovenski komunisti.

5.      Neophodna je jača, efikasnija i masovnija  međusobna saradnja KP i RP i DO i u tom cilju svako će stvaralački nuditi predloge za izvođenje zajedničkih akcija. Pozitivni primeri su: tribina u Obrenovcu, Bulevar AVNOJ-a, anti-NATO protest, itd.

6.      Svaka KP, RP i DO  se obavezuje da samostalo izda javno saopštenje o ovom radnom dogovoru i na najpogodniji način da propagira poruku sa ovog skupa : Komunisti su krenuli da zajedno rade i deluju u interesu eksploatisanog radnika, stvaraoca i građanina Srbije !

Ove zaključke objaviti na sajtu Web magazin “Komunisti” i raditi na obogaćenju istog.

S drugarskim pozdravom i poštovanjem! 

 

Predsedavajući

radnog dogovora

     Olajoš Nađ Mikloš

   Subotica, 20.02.2007.

 

 

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.