| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

 

SAVEZ KOMUNISTA JUGOSLAVIJE U SRBIJI

REPUBLIČKI KOMITET

Beograd, Obilićev Venac 4/V

www.skj.front.ru 

 

STAVOVI SKJ U SRBIJI O PROCESU UJEDINJENJA

KOMUNISTIČKIH I RADNIČKIH PARTIJA

 

Na sastanku IK RK SKJ u Srbiji održanoj 25.marta 2007.gidine, razmatrajući pitanje ujedinjenja KP i RP u Srbiji (oni koji to žele) zauzeti su sledeći stavovi:

 

1.-  Ujedinjenje u jednu Komunističku organizaciju u Srbiji je veoma odgovorno i ozbiljno pitanje i na tome se može paralelno raditi sa pripremama za izbore a Kongres bi trebao biti nakon lokalnih izbora.  Konačnu odluku moraju doneti najviši organi, za nas  to je Konferencija SKJ u Srbiji.

 

2.-  Ujedinjenje mora krenuti iz baze i za te skupove, po opštinama, koordinacioni odbor za ujedinjenje mora pripremiti:

- Platformu za ujedinjenje (profil partije, ciljevi i ime, elementi Statuta)

- Kriterijum za izbore rukovodstva po opštinama

- Kriterijumi za izbor delegata za Kongres.

 

3.- Za Kongres valja pripremiti predlog Programa, Statuta i Proglas građanima i narodima Srbije. Program mora obuhvatiti:

- Spoj Programa iz 1958,  Manifesta KP,  stanje u zemlji, položaj razbijene rad. klase i ciljve borbe.

-  Partija se mora temeljiti na osnovnim vrednostima Titove KPJ/SKJ: 

- Socijalizam na osnovama samoupravljanja, Jugoslavija, brastvo i jedinstvo, nezavisnost i nesvrstana politika zemlje.

- Program se mora razdeliti na: 

      a) Borba u uslovima kapitalizma                                                 

      b) Ciljevi kada dođemo na vlast.

- Ujedinjena KP  u Srbiji je politički, pravni naslednik i nosilac kontinuiteta, pozitivnih vrednosti i tekovina KPJ/SKJ. Partija je naslednik imovine SKJ u Srbiji koja je opljačkana.

 

4.-  U Statutu moramo biti definisani kao KP radničke klase i svih stvaralačkih progresivnih ljudi, koja se bori na principima marksizma i lenjinizma, da smo revolucionarna partija, da u trenutnim uslovima prihvatamo borbu u uslovima parlamentarizma ali ne kao jedini način borbe, da je odnos u radu demokratski centralizam i da se u partiji pkaća članarina.

 

5.-  Tražimo moratorijum za brisanje iz registra pol. Organizacija i udruženja na godinu dana od Kongresa.

 

6.- Nijedan Presednik ujedinjenih partiaja, sada na funkciji,  ne može biti biran za Presednika ujedinjne KP, već samo članovi rukovodstva, ako ih izaberemo.

 

 

Beograd, 25.03.2007.god.                                                        RK SKJ u Srbiji

                                                                                           P r e s d n i k

                                                                                        Olajoš Nađ Mikloš

 

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.