| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

     

OTIMANJE  KOSOVA - POČINJENI, A NE  KAŽNJENI RATNI  ZLOČIN PROTIV MIRA, KOJI SE NASTAVLJA!

Zločini protiv mira, poznati pod terminom agresija, prvi put su pravno određeni u članu 6. Statuta Međunarodnog vojnog tribunala u Nirnbergu (Nemačka), a prema definiciji sadrži: planiranje, pripremanje, započinjanje ili vođenje agresivnog rata kojim se krše međunarodni ugovori, sporazumi ili garancije, ili učestvovanje u nekom zajedničkom planu ili zaveri za izvršenje ma kog od gore navedenih dela.

U 3. članu Rezolucije UN, broj 3314 iz 1974. detaljno je definisano šta predstavlja akte agresije: invazija ili napad oružanih snaga jedne države na teritoriju druge države  ili dela teritorije druge države, ili svaka vojna okupacija, makar i privremena, koja proizađe iz takve invazije ili napada, ili aneksija teritorije ili dela teritorije druge države upotrebom sile, bombardovanje teritorije neke države od strane oružanih snaga druge države, ili upotreba ma kog oružja od strane jedne države protiv teritorije druge države; blokada luka i obala jedne države od strane oružanih snaga druge države , napad odružanih snaga jedne države na kopnene pomorske i vazduhopolovne snage , pomorsku ili vazdušnu flotu druge države, upotreba oružanih snaga jedne države koje se s pristankom zemlje prijema nalaze na teritoriji ove poslednje, protivno uslovima predviđenim u sporazumu, odnosno ostajanje tih snaga  na teritoriji zemlje prijema i posle isteka sporazuma, radnja jedne države koja svoju teritoriju stavi na raspolaganje drugoj  da bi je ova iskoristila za vršenje akta agresije protiv treće države, upućivanje od strane , odnosno u ime jedne države oružanih bandi, grupa, neregularnih vojnika ili najamnika, koji protiv druge države vrše akte oružane sile toliko ozbiljno da se izjednačuju sa gore pomenutim aktima, odnosno značajno učešće jedne države u tome. SB UN može odlučiti i da drugi akti predstavljaju agresiju.

Rezolucijom se dalje naglašava da nikakvi razlozi bilo koje prirode ne mogu služiti kao opravdanje za agresiju, a da agresorski rat predstavlja zločin protiv mira.  

Povelja UN (čl. 1,2, 33 i 39), sadrži osnovna načela o sprečavanju primene sile u odnosima među državama, a dozvoljava upotrebu sile u odbranbenom ratu, ili kao prinudne mere samih Ua radi očuvanja ili uspostavljanja mira.

Bila je potrebna proteklost milenija godina da humanitarna ljudska svest i pravna nauka-pravna pamet izgradi i izbori se za pravne vrednosti sadržane u nvedenim dokumentima, koji su usvojeni u Međunarodnom ratnom pravu. Na drugoj strani, bilo je potrebno neuporedivo manje vremena neograničenoj egoističkoj ljudskoj volji da nametne silu kao sredstvo u rešavanju međunarodnih odnosa, za podčinjavanje, iskorištavanje i vladanje nad drugima, nemoćnim da se suprostave, a po mišljenju silnika "manje vrednim".  Kao što je poznato, nasilničko vladajuću poziciju eksploatatorskoj apsolutnoj manjini nad apsolunom većinom ljudskog roda, omogućili su različite istorijske okolnosti i faktori: društven-razvojni, prirodno-umni, razvojno tehnički-tehnološki i dr.  

Teško da je moguće utvrditi koliko je u istoriji ljudskog roda izvršenih nasilja, progona, porobljavanja, uništavanja, zatiranja i drugih represalija nad državama i narodima, naročito manjim nesposobnim da se brane i odbrane.

U nedanoj prošlosti, najizrazitiji primer ekstremizma, nasulja i izvršenih zločina počinile su imperijalističko-fašističke države u Drugom svetskom ratu, s usiljavanjem rasističko reakcionarne teorije o "višoj rasnoj vrednosti", "pozvanoj" da vlada nad svetom. Nažalost,

I  posle Dugog svetskog rata brojni su primeri primene sile, nasilnog kršenja odredaba Međunarodnog prava, što je  najteže, kršenje odredaba Povelje svetske organizacije -Ujedinjenih naroda. Najčešće su to vršile i vrše najveće države, pobednice u II. svteskom ratu,

koje, kršenjem  pravuila koja su same prihvatile, potvrđuju vlastiti imerijalističko-osvajački i nasilnički karakter, manifestovan jednako kod svih koji žele na svaki način vladati nad drugima.

U procesu razbijanja i komadanja SFRJ-e, 1990-ih godina, imperijalističke države organizovale su i izvršile najgrublje nasilje posle II. svetskog rata. Za razliku od fašističkih država koje su u II, svetskom ratu raskomadale Jugoslaviju privremno, imperijalisti su sada to učinili za druži period. Otimanje Kosovaje je finalni, ne i zavšni deo komadana. Jer, prema nedavnoj preteće-

ucenjivačkoj izjavi nemačkog ambasadora u Srbiji, žele oteti Vojvodinu, a u planu je Sandžak,

delovi Makedonije, verovatno, još neki. Sve te navedene kriminalne radnje imperijalista su, nepobitno ratni zločini, kako su definisani u navedenim mađunarodnim pravnim dokumentima. Agresivna zločinačka dela protiv Socijalističke Jugoslavije osudile su mnoge države, partije, organizacije i pojedinci-poznate ličnosti svetskog ugleda i autoriteta.

Najkonkretniji su bili neke pravne institucije i i organizacije, koji se u daljnjem navode:  

Međunarodni društveni sud za zločine NATO u Jugoslviji (Sud je, 23. maja 1999.

ustanovio Vanredni kongres Međunarodnog saveza društvenih udruženja -"Sveslovenski sabor), u sastavu od 14 istaknutih stručnjaka za pravo (iz Rusije 6, iz Nemačke 2 i po 1 iz: Gruzije, Poljske, Avganistana, Ukrajine, Meksika i Jugoslavije). Na zasedanju 14. 12. 1999. u Jaroslavlju (Rusija), sud je doneo opštu presudu o zločinima NATO-a u Jugoslaviji i 23. 01. 2000. u Kijevu (Ukrajina), presudu za zločine NATO-a protiv mira. Optužnicu su pripremili i podigli predstavnici javnosti evropskih zemalja protiv Organizacije severoatlanskog pakta (NATO), deset zemalja članica NATO organizacije: SAD, V. Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, Holandije, Belgije, Kanade, Portugalije i Španije, koje su neposredno izvršile oružanu agresiju protiv Jugoslavije, i drugih država članica NATO-a  - saučesnica, koje su glasale da se izvede oružani napad MATO-a na Jugoslaviju, te sledećih najviših službenih lica zemalja NATO-a, uključujući i vojna: V.D. Klintona - predsednika SAD, M. Olbrajt-državnog sekretara SAD, V: Koena-ministra odbrane SAD, T. Blera-premijera V. Britanije, R. Kuka-ministra inostranih poslova V. Britanije, D Robertsona-ministra odbrane  V. Britanije, Š.. Gerharda-kancelara Nemačke, J. Fišera-ministra inostranih poslova Nemačke, R. Šarpinga-ministra odbrane Nemačke, Ž. Širaka-predsednika Francuske, I. Vedrina-ministra inostranih poslova Francuske, P. Rišara-ministra odbrane Francuske, H. Solane-generalnog sekretara NATO-a u vreme agresije, sada državnog sekretara Evropskog saveza i V. Klarka-glavnokomandujućeg Oružanih snaga NATO-a u Evropi. Na osnovu utvrđenih dokaza: izjava brojnih svedoka, dokumenata, posebno, Bele knjige: "Zločini NATO-a u Jugoslaviji", Saveznog ministarstva inostranih poslova  SRJ, sud je izrekao presudu sledeće glavne sadržine:

 

1.Da se, po svojim ciljevima i praktičnoj delatnosti, NATO smatra za zločinačku organizaciju 

 

2. Da sezatraži od 19 vlada članica NATO-a neodložno raspuštanje NATO-a.

 

3. Da se pokrene u UN hitno donošenje rezolucije Generalne skupštine kojom se osuđuje dejstvo nATO-a protiv Jugoslavije, u vremeno od 23. marta do 10. juna 1999. i pozicija generalnog sekretara UN Kofija Anana s ciljem da bude smenjen s dužnosti.(Kofij Anan se uklonio od učešća u rešavanju krize i faktički pošao na sporazum sa blokom NATO da bi opravdao njegova zločinačka dejstva u Jugoslaviji, uključijući upotrebu vojne sile protiv suverene države, bez mandata SB UN).

 

4. Da se kvalifikuju optuženi kao zaverenici i zločinci, koji su imali za cilj da sruše posleratno uređenje sveta i uspostave svetski diktat SAD, uz korištenje vojne snage NATO-a.

 

5. Da se predloži pravobrailačkim organima država koje ulaze u UN da, u skladu sa njihovim zakonodavstvom, povedu krivične postupke protiv navedenih lica zbog elemenata genocida protiv srpskog i drugih naroda Jugoslavije i za međunarodne zločine utvrđene u toku zasedanja ovog suda

6. Da se zahteva od zemalja članica NATO-a nadoknada ekonomske i moralne štete naneto kulturnim i istorijskim spomenicima, obrazovnim i naučnim ustanovama nanesene narodima SRJ ratnom agresijom, u roku koji obezbeđuje najbrže obnavljanje porušenog.

7. Sud odbacuje kao neosnovane optužbe protiv SRJ i njenog rukovodstva za etničko čišćenje na Kosovu i Metohiji i kvalifikuje ih kao izmišljotine.

8. Sud naročito ističe izbegavanje Haškog međunarodnog suda o bovšoj Jugoslaviji od svoje direktne obaveze da pozove na odgovornost navedene međunarodne zločince iz bloka NATO-a i njihove pomagače, u vezi s učinjenim aktima oružane agresije, čudovišnog nasilja nad mirnim stanovništvom SRJ i grubog kršenja mnogobrojnih principa i normi međunarodnog prava.

9  Sud ističe čudnu poziciju sistema organa UN (pre svega komisije za ljudska prava), OEBS-a, koji se bave problemima zaštite ljudskih prava i Saveta Evrope, koji su ignorisali masovne žrtve i nasilje  NATO-a nad mirnim stanovništvom SRJ. To je naročito u suprotnosti s njihovom aktivnošću za zaštitu terorističkih banditskih formacija u Čečeniji (Rusija). Ispostavlja se da su navedeni organi  saradnici ranije nabrojanih zločinaca i terorista, jednostavnije rečeno- da su im potčinjeni. Za mir je to opasno.

10. Sud ukazuje na opasnu poziciju Evropskog saveza u svojstvu direktnog saučesnika NATO-a, to je našlo svoj izraz kako u konkretnoj politici tog Saveza, tako i u postavljanju na dužnost  državnog sekretara Saveza za međunarodne poslove okorelog zločinca i teroriste H. Solane.

11. Sud skreće pažnju na to da i posle 10. juna 1999. SAD i zemlje NATO-a nastavljaju svoju protivpravnu delatnost u odnosu na SRJ, prikrivajući je ovog puta mirovnom misijom UN i smatra da je ta delatnost zločinačka.

Prednju presudu sud je izrekao nakon što je utvrdio da su optuženi svesno počinili zločine nad srpskim, crnogorskim, albanskom i drugim narodima koji žive u SRJ, u vremenu od 24. 03. do 10. 06. 1999. i to: kršenje ratnih zakona ili običaja, a konkretno: počinjanje ratnih dejstava bez prethodnog i nedvosmislenog upozorenja, vođenje ratnih dejstava protiv civilnog stanovništva, uključujući pojedinačna civilma lica, i civilnih objekata, upotreba zabranjenih sredstava i metoda  ratnih dejstava, između ostalog, zatvorenog bombardovanja, upotreba zabranjenih vrsta oružja, koja nanose prekomerne povrede ili nemaju selektivno dejstvo, uključujući oružje s osiromašenim uranom, kasetne bombe i druge zabranjene vrste oružja, besmisleno rušenje gradova i naseljenih mesta, koja protivnik nije zaposeo i nisu pružala otpor, upotreba sredstava za uticaj na prirodnu sredinu s neprijateljskim ciljevima, bombardovanje objekata od životne važnosti za opstanak stanovništva Jugoslavije (prehranbena preduzeća, poljoprivredna dobra, farmacuetske fabrike, sistemi za snabdevanje pijaćom vodom i drugo), bombardovanje instalacija i objekata koji sadrže opasne snage (brane, rezervoari nafte, hemijska preduzeća i drugo), bombardovanje i rušenje medisinskih i sanitarnih ustanova, između ostalog, bolnica i porodilišta, besmislena i zločinačka bombardovanja spomenika kulture, obrazovnih ustanova, obrednih mesta i drugih sličnih objekata, koji predstavljaju kulturno, duhovno i prirodno nasleđe, planiranje i vođenje dejstava s ciljem da se ubiju šef države, šef i članovi vlade Jugoslavije, bombardovanje diplomatskih ustanova, akreditovanih u Jugoslaviji, koje je svako pojedinačno i svi zajedno ranije više puta osudila međunarodna javnost. Sud je još utvrdio: Da su optuženi aktivno učestvovali u pripremnim radnjama za početak agresije, povlađivali i podržavali seperatiste i teroriste, učestvovali u obučavanju, naoružavanju, opremanju i financiranju taz. "Oslobodilačke armije Kosova", nametnuli i vodili informativni rat protiv Jugoslavije, doveli do prekida mirovnih pregovora za regulisanje kosovskog problema, blokirali delatnost Saveta bezbednosti UN, nametnuli i vodili agresivni rat protiv Jugoslavije s primenom metoda i sredstava zabranjenih međunarodnim pravom. Da su među žrtvama agresije (ne utvrđenog broja- računa se preko  3.500), bilo 30% dece i 40% od ranjenih. Stvorena je pretnja za život 120 000 žena, koje samo što su se porodile, a oko 1.300 000 učenika nižih i viših razreda su bili prinuđeni prekinuti školovanje zbog bombardovanja. Sud je posebno istakao da, po intenzitetu i surovosti primene vojne moći agresije NATO-a protiv Jugoslavije, može da se uporedi sa zločinima fašista za vreme Drugog svetskog rata i upotrebom atomskog oružja SAD u avgustu 1945. protiv mirnih japanskih gradova Hirošime i Nagasakija. U suštini, narodi sveta su se suočili sa pojmom NATO fašizma.

Na drugoj geografskoj strani sveta, Međunarodni tribunal u Njujorku, 11. juna 2000.

jednoglasno je doneo presudu kojom je osudio: Bila Klintona, Medlin Olbrajt, Villjama Koena, Tonija Blera, Gerharda Šredera, Žaka Širaka i vlade zemalja koje su učestvovale u agresiji, kao i NATO i njegove čelnike,  za zločine protiv mira, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, počinjene u SRJ, kao i za druge prestupe kojima su prekršili principe Nirnberškog suda, Haških propisa, Ženevskih konvencija, Povelje Ujedninjenih nacija i drugih međunarodnih i nacionalnih zakona

Presuda je bila doneta na osnovu optužnice koju je sastavio Remzi Klark, bivši američki državni tužilac, poznati borac za pravdu i izvanredni poznavalac međunarodnog prava. Inače, predsednik Međunarodnog centra antiratnog pokreta, koji je i organizator suđenja. Zasnovana je na osnovu jednogodišnje obavljenih brojnih saslušanja i prikupljenih dokaza u: Berlinu, Rimu, Atini, Parizu, Amsterdamu, Oslu, Beču, Tokiju, Sidneju, Buenos Ajresu i drugim svetskim prestonicama. 19 tačaka optuženice su u celosti prihvaćene u izricanju presude.Pored proglašenja optuženih krivim,  sud je zahtevao ukidanje svih sankcija protiv SRJ, proglašavajući i snakcije za zločine, hitno prekidanje okupacije NATO-a na jugoslovenskoj teritoriji, ukidanje svih NATO baza na Balkanu, prekid svih aktivnosti protiv vlade Jugoslavije, a posebno za ukidanje nezakonitog Haškog tribunala i isplaćivanje kompenzacije svim žrtvama agresije.

U skadu sa odredbama Poveelje UN, koje ovlašćuju džave žrtve agresivnog rata da sude vinovnike agresije na svojim teritorijama, u Beogradu je 2000-te godine Okružni sud osudio,

u otsutnosti,14 političara koji su predvodili NATO u vremenu bombardovanja SRJ 1999. na po 20 (dvadeset) gorina zatvora. Bilo je dokazano da su naredili i rukovodili izvršenjem agresivnog rata na SRJ, odborili upotebu nedozvoljenih sredstava u ratu, napade na nezištićeno civilno stanovništvo i gradove te agresijom počinili ratne zločine protiv mira i čovečnosti. Nažalost, nakon godinu dana kada je, uz pomoć država agresora i država pomagača agresije, u Jugoslaviji došla na vlast prozapadno usmerena vlada,Vrhovni sud Srbije ukinuo je presudu, predmet vratio okružnom sudu, "novo" Okružno javno tužioštvo odustalo je od postupka i povuklo optužnicu.Tako su agresori bili oprošćeni od strane njihove žrtve i mogli su neometano nastaviti realizaciju planova - komadanja SFRJ-e.

Kažnjavanje zločinaca nije bilo moguće izvršiti ni pred Međunarodnim sudom za ratne zločine, zbog dominatnog uticaja u OUN država članica NOTO-a, čiji su vođe izvršili zločine, a i zbog nepostojanja drugih međunarodnoh pravnih mehanizama. Haški tribunal za ratne zločine počinjene u SFRJ-e, sudi izvršiocima, ne i organizatorima i naredbodavcima zločina, koji su ustanovili taj sud kako bi prikrili svoju odgovornost, po onoj narodnoj- "Držite lopova". Zbog toga Međunarodni tribunal u Njujorku zahteva njegovo ukidanje.

Zbog nemogućnosti kažnjavanja zločina protiv mira i suverenih država članica UN, izvršene su agresije-zločini na Vijetnam, Irak, Avganistan i još neke suverene države, a priznavanjem jednostrane "nezavisnosti" Kosova, potvrđen i podržan akt zločina od  strane tridesetak drđava članica NATO-a i njihovih pomagača. Sa priznanjem je izvršen još jedan čin kršenja međunarodnog pravnog akta- Rezolucije SB UN, broj 1244, koja je SRJ-Srbiji garantovala imajući suverenitet nad Kosovom. Veoma je tragično za svetsku organizaciju-UN što je NATO iznudio da se okupacija Kosova prizna za "mirovnu" misiju UN.Na toj "misiji svetske organizacije" ostati će trajna optužba i osuda, jer su,pod njenim okriljem

u dosadašnjem dvetogodišnjoj okupaciji na Kosovu, izvršeni brojni zločini nad nealbanskim stanovništvom. Proterane je preko 300 000 građana Nealbanaca. Potpuno su etnički očišnjena, spaljena i opljačkana naselja iz čitavih područja, a naselja koja su se održala pretvorena u geto, žive bez osnovni srestava i uslova za život. Zločini izvršeni nad Srbima, 17. marta 2004. u prisutnosti okupacijskih snaga (spaljeno preko 2000 sela, na stotine verskih objekata i proteranih sa ognjišta oko 20 000),  sramote i kompromituju svetsku organizaciju.

Nemoć svetske organizacije da spreči kršenje Pravila i načela na kojima počiva, ozbiljno ugrožava njen opstanak, slično kako je bilo likvidirano Dtupštvo naroda pred  Drugi svetski rat, od strane fašističkih država. Potomci istih fašističkih država, sada visoki funkcioneri NATO-a, imaju mogućnost da ponove veštinu razbijanja svetske organizacije.

Zemlje voditeljice agresorskog bloka NATO su pobednice u II. svetskom ratu (SAD, V. Britanija, Francuska, Kanada i jš neke njihove saveznice) tradicionalno poseduju iskustva u primeni nasilja i porobljavanja drugih naroda (kolonijalna osvajanja, proterivanja američkih domorodaca, osvajački ratovi i sl.)

Međutim, u savremenim uslovima imperijalističkog osvajanja i u strategiji okorele uporne i trajne zavere protiv socijalističko komunističkih snaga, to nije bilo dovoljno.Kao nadopunu koriste iskustva bivših fašističkih država. U tu svrhu rapidno su pomgli u obnovi i usponu (u stvari nagradili), porežene u II.svetskom ratu fašističke države, upotrebljavaju ih u zajedničkom osvajanju i pokoravanju. Zar nije ironija demokratije i "zaštite" ljudskih prava, pod čijim geslom

nastupaju agresori, da nemački piloti ponovo bombarduju i uništavaju Srbiju, još žešće nego njihovi fašistički predhodnosi. U protivkomunističku strategiju borbe uključene su sve države, bivše saveznice fašističkih država, kao i bivše socijalističke i seperatističke odcepljene države, u kojima su na vlasti protivsocijalističke snage. I otimanje Kosova je nagrađivanje otomaka od učesnika na fašističkoj strani u II. svetskom ratu i realizatora razbijanja SFRJ-e. Za imperijaliste je demokratija-demokratsko sve što se može uključiti u borbu protiv socijalizma-komunizma. Zbog toga je veoma uvredljivo i ponižavaje za narode žrtve fašstičkih država u II. svetskom ratu da potomci te zločinačke vladavine danas dolaze u posete sa ovlaštenim ulogama svatenika, nekakvih kontrolora "demokratije" i "poštovanja" ljudskih prava, ponašaju se oholo i nasilnički (nedavna pretnja nemačkog ambasadora u Beogradu da će Srbiji oteti Vojvodinu, slična ultimatumu Hitlera uoči napada na Kraljevinu Jugoslaviju 1941. godine).

Umesto da se poklone žrtvama na masovnim grobljima širom Evrope, tragovima zločina njihovih predaka i da mole za oproštaj. Ali, i to je obraz iimperijalista-vladara svetom..

Snažno je uočljiva poznata imperijalistička strategija trajnog zavađanja i suprostavljanja nardo, da lakše vladaju nad njima..

Države čije su vladajuće garniture pomagale oružanu agresiju na SRJ (ustupanjem teritorija za oružana dejstva, propagandom, ili davanjem vojske i policije u sastav okupacijskih snaga, a na kraju priznale otimanje Kosova, kako se i u navedenim presudama navodi, saučesnice su izvršenja ratnog zločina. Kao takve istorija će ih trajno markirati i moralno, ako ne i pravno, osuditi, bez obira o njihovoj ulozi: marionetskoj, polukolonijalnoj, kolonijalnoj, ili iz egoističko-karijerističkog  motiva. Kako je objašnjeno u presudi Međunarodnog društvenog suda, Evropska zajednica je direktni saučesnik NATO-a u zločinu protiv SRJ. Kako sada usiljuje nezakonito preuzimanje okupacije na Kosovu i krši rezoluciju 1244 UN, ona je više od saučesnika, organizator i rukovodilac otimanja Kosova. U stvari, ta zajednica i NATO su dve stranice istog lista. Zbog toga je više nego demagoško i cinično kda se hvale neki njeni predstavnici, kako su "spasili" i "sdpašavaju" mir na prostorima SFRJ-e. Oni su, učešćem u razbijanju socijalističke Jugoslavije, krivci za nastanak rata. Demagoški je propagirala svoju odbrambenu namenu u vreme tzv. hladnog rata, demaskirala se kao udarna pesnica imperijalističkog osvajanja i podređivanja evroipskih naroda i šire.

Slovenske vladajuće garniture, kao stegonoše u koloni marioneta imerijalističkih osvajački sila od početka razbijačkog procesa SRJ-e do otimanja Kosova, svojim seperatizom, pomaganjem  drugih seperatista, ustupanjem svoje teritorije u NATO agresiji na SRJ, uključivanjem vojnika u planove zločinačkoga NATO-a, posebno, hitnim priznanjem otimanja Kosova, uvrstila se među prvima u pomagače NATO-vih zločina. Od parlamentarnih Partija,

samo Slovenska nacionalna stranka i novoosnovana stranka Lipa izrekle su se protiv priznavanja Kosova..Većina slovenskih građana je protiv satelitske uloge Slovenije u sistemu imperijalista. U anketi RTV Slovenije, od 15. 02. 2008. 57% anketiranih izreklo se potiv nezavisnosti Kosova, 36% za, a 7% ne zanima Kosovo. Samo izjašnjavanje nije dovoljno da se spreči štetno delovanje vladajućih protiv stvarnih interesa slovenskog naroda.Potrebno je organizovano delovanje većine. Da se npr. izbori i referendumom poništi priznanje Kosova. Slovenski narod ne sme izgubiti tradicionalno prijateljstvo sa srpskim narodom, udovoljavajući interesima imperijalista i domaćih egoističkih profitera. Mora pomoći srpskom narodu u odbrani Kosova, a isteranom srpskom narodu da se vrati na svoja ognjišta, kako je i srpski narod pomagao proterane Slovensce u II. svetskom ratu.

Obični albanski građani naivno veruju u nezavisnost. Umesto ravnopravnog statusa koji su imali u SFRJ-e, stekli su statut protektorata, a predstoji im polukolonijalni ili za celo kolonojalni status u "Slbodnoj Evrepi". Umesto pomoći za oporavak bombardovanjem uništene privrede  i rešavanje siromaštva, "spasioci" im prioritetno šalju oružje, u svrhu "odbrane samostalnosti" i uključivanje u strateške osvajačke planove, slićno kako su bili upotrebljeni u fašističkim osvajanjima u II. svetskom ratu. I svetska miroljubiva javnost, ukoliko jedinstveno ne nastupa neće moći zaustaviti nasiljem otimanje tuđih dobara i ugrožavanje životne sredine, u krajnjem, uništenje ljudskog roda, pred imperijalističkim moćnicima zaslepljenim za sticanjem profita.

Što se tiče ponašanja tzv. svetske javnosti-miroljubivog sveta,  Poznato je da je, pored referendumom ne poništi odluku o nezakonitom i štetnom priznanju Kosova). Međutim, ukoliko se međunarodna javnost, koja je opredeljena za mir, protiv ratova, protiv podređivanja i porobljaavanja država i naroda, dobro ne organizuje u međunarodnim okvirima, neće se uspešno zaustaviti nasilje i kršenje međunarodog prava. Izolovane akcije i protesti nisu dovoljni, a  besmislene akcije, npr. nekih muslimanskih terorista nad svojm nedužnim narodom, su štetna, veoma nepravedne i opasne. 

Na kraju, realna je ocena da će otimanje Kosova prouzrokovati dužu nestabilnost na Balkanu i šire u svetu. Srpski narod je uvređen i podcenjen. Duboko su uzabuni licimeri koji očekuju da  se Srbi odreknu dela teritorije za nekakvu evropsku integraciju, u suštini potčinjavanje i odricanje suverenosti. Srbiji sada otimaju Kosovo treći put (Turska imperija u Srednjem veku, fašističke države u Drugom svetskom ratu, sada imperijalističke država SAD i Evropska unija)

Srpski narod nikada se neće odreči Kosova, bez obzira što njegova sadašnja marionetska vlast ne sme agresore nazvati pravim imenom i što ratne zločince-aktere agresije na njihovu zemlju (Solanu, Širaka, Vedrina, Šredera, Fišera i druge) zvanično prima u posete i čašćava, verovatno i podmićiva, da se ne bi naljutili i da ih ne bi podupirli na izborima, naravno, "ne mešanjem" u unutrašnja pitanja.

 U povoljnoj prilici i promeni odnosa snaga, Srbi će se boriti za povratak Kosova. Kada i kako, odredit će protek vremena. Međutim, pravi mir i pravna stabilnost u toj regiji mogu se očekivati samo restauraciom socijalističke države i socijalističkog sistema na prostorima razbijene SFRJ-e. Kada će se to dogoditi, odredit će, takođe, tok istorije, a sigurno je da će se dogoditi, jer je jedina alternativa sadašnjem opisanom trendu razvoja događaja..

26. 03. 2000.

                                                                                       SLOVENSKI KOMUNISTIČNI ODBOR                                                                                                    Revolucionarni biro za javno informiranje

     

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.