| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

     

U okviru manifestacija za Dan mladosti u 2010. godini Centar-Tito-Központ iz Subotice i UG "IV Mini Jugoslavija" organizovali su akciju prikupljanja potpisa građana Srbije prilikom okupljanja u Subotici. Skupljeno je  223 potpisa koje smo ovih dana (22. juna 2010.) u vidu peticije uputili Predsedniku RS i Predsdniku Vlade RS.

Tekst peticije je sledeći:

 

Mi, građani Srbije, koji samo se okupili 23. maja 2010. godine u IV Mini Jugoslaviji da obeležimo Dan mladosti, svojim potpisom  potvrđujemo naš zahtev i upućujemo Vam ovu

 

 

P  E  T  I  C  I  J  U

 

Da se kulturno-istrijski kompleks Muzeja "25. maj" teritorijalno i imovinski-pravno vrati u vlasništvo države Republike Srbije i dovede u stanje kao što je bilo pre 1990. godine, u cilju daljeg naučnog istraživanja naše zajedničke istorije u Jugoslaviji i edukacije omladine, i da se na taj način ispravi nepravda i ukine jedna nelegitimna i pod političkim monopolom doneta odluka o prisvajanju i narušavanju muzejskog kompleksa "25. maj" i zaostavštine Josipa Broza Tita.

 

 
     

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.