| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

     

 Održan kongres ujedinjenja Komunista Srbije

Subota, 19 april 2008.

Dana 19.42008. godine, u Zemunu, održan je Kongres ujedinjenja Komunista Srbije. Posle 20 godina rasparčavanja, lutanja,… komunisti iz partija: Jugoslovenski komunisti, SKJ u Srbiji,  delovi SKJ iz Srbije i više grupa komunista iz Kruševca Kragujevca i drugih gradova, formirali su novu, ujedinjenu partiju Komunisti Srbije.

Delegati prate rad Kongresa

Time je, posle punih 20 godina učinjen jedan vrlo značajan korak u pravcu konsolidacije i povratka na političku scenu komunista Srbije.

 

Izabran je Centralni komitet, kao najviši organ partije, Statutarna i Nadzorna komisija, a za predsednika partije izabran je Slobodan Janković, delegat iz Obrenovca. 888

 

Ivan Plješa (u sredini), predsednik SRP Hrvatske

Na poziv Koordinacionog odbora za pripremu Kongresa, Kongresu su prisustvovali, a u toku rada i obratili se: Ivan Plješa, predsednik SRP Hrvatske; Radomir Vuković, predsednik SKJ-komunisti Crne Gore; Radislav Stanišić, predsednik CK Jugoslovenski komunisti iz Crne Gore; Dmitar Vlahov, potpredsednik KP  Makedonije; Dane Narandžić, predsednik CK SKJ  Hrvatske; Branko Lozo, predsednik CK SKJ; Slavko Popović, predsednik SUBNOR-a Srbije; Josip Broz - Joška, predsednik udruženja "Josip Broz Tito",... Pismenim putem, Kongresu su se obratili: predsednik RKP BiH, CK Komunističke partije Kipra, SKO iz Slovenije.
 

Pored niza dokumenata koje je Kongres usvojio, usvojen je i poseban dokument kojim se Kongres obratio građanima Srbije. Ispod je navedeni tekst.

 

Izvor: KOMUNISTI SRBIJE 

 

DOKUMENTI...

 

KONGRES UJEDINJENJA KOMUNISTA SRBIJE

GRAĐANIMA SRBIJE

 

Poštovani građani!

 

Počev od razbijanja Socijalističke federativne republike Jugoslavije, u Srbiji kao i u dugim bivšim republikama SFRJ, neprekidno traju negativna ekonomska i politička kretanja, kojima je ugrožena egzistencija većine građana i njihova ljudska, nacionalna i druga prava. U toku je totalno i temeljno socijalno raslojavanje stanovništva, što je ubrzano dolaskom na vdasg sadašnjeg režima, koji je u taj proces uključio i interese stranih sila. U stvari, modeliranje političkog, ekonomskog i pravnog sistema i čitave društvene nadgradnje vrši se po zahtevima i uputstvima SAD i vodećih zemalja EU. Imamo politički i ekonomski sistem koji nije u stanju da sačuva celovitost i nezavisnost Države. Sadašnja vlast sudbinu naše Zemlje i njenog daljeg razvoja stavila je potpuno u funkciju geopolitičkih, ekonomskih i vojnih interesa EU i SAD. Rezultat takve politike je krajnje zabrinjavajuće stanje u svim oblasšma života. O tome svedoče: drastičan pad proizvodnje, masovno otpuštanje radnika, pljačkaška privatizacija i krimivtizacija društva, materijalna beda većine građana, gubljenje suvereniteta i teritorijapnog integriteta zemlje itd. Razvijalje podaničkog mentaliteta, u uslovima opsednutosti većine građana egzistencijalnim problemima, ima za posledicu gubljenje moralne snage, samopouzdanja, entuzijazma i dostojanstva naroda. Zato je danas ključno pitanje: Kako zaustaviti negativne društvene procese i vratiti narodu samopouzdanje, entuzijazam i dostojanstvo ?

Nakon svega što smo doživeli od razbijanja SFRJ do danas, krajnje je vreme da ujedinjeni komunisti, kao i svi ostali pobornici istinske levice, organizovano izađu na javnu politačku scenu, kako bi se opravdano nezadovoljstvo građana postojećim stanjem u društvu kanalisalo u ORGANIZOVANU POLITIČKU SNAGU. koja će braniti interese eksploatisanih i ugroženih i boriti se za društveni preporod koji će biti u interesu većine građana.

Danas stranke građanske i nacionalističke desnice, kao i stranke poseudolevice, zamajavaju građane pričama o '"humanom" kapitalizmu i o ''poštenoj" privatizaciji. Takve priče su velika prevara, jer praksa mnogih zemalja, kao i stanje u našoj zemlji, jasno pokazuju da nema humanog kapitalizma niti poštene privatizacije. Zato se UJEDINJENI KOMUNISTI SRBIJE čvrsto opredeljuju za SOCIJALIZAM. za DRŽAVU SA SOCIJALNIM LIKOM, za kult rada i stvaralaštva, za borbu protiv eksploatacije i neprihvatljivih socijalnih razlika među ljudima.

Danas su radnici u našoj zemlji bez ikakvih prava, svedeni na poziciju nadničara i marginalizovani na političkoj sceni. Zato moramo napraviti isakorak iz agonije i bede u kojoj se već godinama nalazimo. Mladi ljudi treba da se oslobode iluzije da u kapitapizmu većina ima šansu da se obogati. Narotiv, to može poći za rukom samo pojedincima, najčešće na nelegalan i nezakonit način, dok je ogromna većina ekslloatisana i ponižavana od strane novopečenih bogataša.

Zato, UJEDINJENI KOMUNISTI SRBIJE izlaze pred RADNIČKU KLASU. pred sve ugrožene i eksploatisane slojeve društva, kao i pred čitavu progresivnu javnost Srbije, sa sledećim političkim stavovima i ciljevima za čiju realizaciju će se boriti:

  1. Zalaganje da svi slojevi društva približno podjednako podnose teret materijalnih i drugih nevolja kroz koje kao društvo prolazimo;

2. Protiv masovnog otpuštanja radnika, snižavanja cene rada putem privatizaicije, pljačke društvene i državne imovine, kriminalizacije društva i raslojavanja na bogate i siromašne;

3. Rešavanje ekonomskih i socijalnih problema oživljavanjem proizvodnje i produktivnim zapošljavanjem u funkciji podizanja kvapiteta života građana;

4. Zalaganje za savremenu poljoprivrednu proizvodnju, uz primenu privatne i kolektivnih oblika svojine i za ukidanje svakog kaišarenja seljaka u tržišnim odnosima;

5. Zalaganje za besplatno školovanje i lečenje, zato što čovek ne može biti slobodan. ravnopravan i dostojanstven ako nije obrazovan i socijalno osiguran;

6. Plansko usklađivanje privrednog razvoja i uključivanje u međunarodnu podelu rada putem ravnopravne međunarodne saradnje;

7. Borba protiv svih oblika ekonomske dominacije i kolonijalnog porobljavanja od strane velikih sila i njihovih multinacionalnih kompanija;

8. Zalaganje za neposredno odlučivanje građana o svim bitnim pitanjima društva;

9. Zalaganje za doslednu primenu principa ravnopravnosti naroda i narodnosti, ali i energična borba protiv onih koji zloupotrebom principa ravnopravnosti sprovode svoje separatističke, nacionalističke i razbijačke planove;

10. U međunarodnim odnosima borba za multipolarni svet, u kome će se odnosi zasnivati na ravnopravnoj međunarodnoj saradnji, bez ičije dominacije i centralizacije odlučivanja o sudbini čovečanstva,

11. Saradnja sa komunističkim i radničkim partijama i drugim progresivnim organizacijama u svetu, a naročito u bivšim republikama iz perioda SFRJ;

12. Beskompromisna borba za odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Zemlje i jačanje njenih odbrambenih sposobnosti, zasnovanih na modernizaciji oružanih snaga, razvijanju istinskog patriotizma, oslanjajući se i na tradicionalne vrednosti predhodnih generacija, oslobodilačke ratove i NOB;

13. UJEDINJENI KOMUNISTI SRBIJE su protiv ulaska naše Zemlje u NATO, koji predstavlja udarnu pesnicu agresivnog imperijalizma i militarističku organizaciju opasnu za svetski mir i za ravnopravne odnose među narodima i državama.

Da bi borba za izvršenje postavljenih ciljeva bila što uspešnija, bilo bi jako korisno i poželjno da se i Vi pridružite UJEDINJENIM KOMUNISTIMA SRBIJE i uzmete učešća u borbi protiv svih oblika nepravde, nejednakosti i neravnopravnosti, bez obzira na vašu nacionalnu, versku ili neku drugu pripadnost, zato što su nam interesi zajednički: gde ću raditi, šta ću raditi, za koliku platu, kada ću imati svoj stan, mogu li školovati decu, mogu li se lečiti, MOGU LI DA ŽIVIM KAO ČOVEK ?

Zato, pozivamo sve eksploatisane, nezaposlene, mlade, penzionere, kao i ostale građane koji su bliski idejama istinske komunističko-radničke levice da nam se pridruže u klasnoj borbi za DRŽAVU SA SOCIJALNIM LIKOM. kako nebi razjedinjeni stradali, jedan po jedan, pod udarom nove kapitalističke klase.

 

SAMO UJEDINJENI MOŽEMO VRATITI SAMOPOUZDANJE ENTUZIJAZAM I DOSTOJANSTVO NARODU I DRŽAVI !

 

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.