| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

     

JUGOSLOVENSKI KOMUNISTI

IZABRAN NOVI PREDSEDNIK

Svetozar Markanović, predsednik Jugoslovenskih komunista

 

Na sednici Centralnog komiteta JK održanoj 09.02.2007. godine u Zemunu, članovi CK su kroz konkretne diskusije i predloge usaglasili stavove i doneli određene zaključke vezane za budući rad Partije:

1. Neophodno je nastaviti kontakte sa svim komunističkim Partijama u cilju konačnog otvaranja puta u KONGRES UJEDINJENJA

2. Zadužuju se članovi CK da zajedno sa rukovodstvima na terenu rade na oživljavanju rada Partije i na njenom omasovljenju, pogotovo mladim ljudima

Svetozar Markanović

 

3. Pojacati rad na popularisanju JK u narodu, kroz medije obaveštavati radnčku klasu Srbije da postoji partija koja jedina može da zastupa njihove interese protiv pogubne kapitalizacije i ekonomskog podjarmljivanja i odstampati brošuru sa dokumentima Četvrtog Kongresa JK

4. Formirati radnu grupu koja će istražiti mogućnosti vraćanja otete partijske imovine, sa težištem na nepokretnostima – legatima i zgradama napravljenim od partijske članarine

U nastavku sednice kroz kritički osvrt na dosadašnji rad najužeg rukovodstva Partije, velikom većinom glasova izabran je novi predsednik – Svetozar Markanović iz Beograda. Drug Markanović je zahvalio prethodnom predsedniku na vođenju Partije i prihvatio odgovornost za rad ubuduće, a zatim je pozvao članove JK i sve ostale komuniste Srbije da zaborave na sujete i lične animozitete, da se udruže i nastave zajedničko delovanje. Da se ne zaboravi ko smo i šta smo …

Branimir Krstevski

     

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.