| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | linkovi |

 

     

Dan nad svim danima

(“Devedeset godina od nastanka Jugoslavije” – 30.11)

 

            Teško je danas pisati o divovskoj ideji jugoslovenstva dnevno političkim rečnikom i u dnevno političke svrhe. Hteo pisac ili ne izostanu neke važne stvari. Neverovatno zvuči da u nastanku Demokratske federativne Jugoslavije S.Vasović ne spominje najvažniju stvar – NOB. U NOB je  prvo stvoreno šest nacionalnih država a onda zajednička drzava DFJ (FNRJ,SFRJ) 29.11.1945. Nije  vođen  samo građanski rat, koji je okončan “pobedom revolucije” i “totalitarnom vladavinom komunističke partije”. To je teza poraženih domaćih izdajnika u službi nemačkog, italijanskog, bugarskog i mađarskog  okupatora. Za KPJ je borba protiv okupatora bila dominatna strategija. Poraz okupatora kao glavni cilj NOB je ostvaren. “U paketu” s okupatorom  našla se  i naša građanska klasa i građanske partije,  jer su se spanđale s njim, pomagale  njegove ratne napore i bogatile se  na prolivanju krvi sopstvenog naroda.

            KPJ je i formalno došla na vlast na prvim istinski demokratskim, višestranackim izborima za Ustavotvornu skupstinu 11.11.1945 ( pravo glasa kod nas po prvi put su dobile žene dakle skoro 50 odsto birača), nanoseći katastrofalan poraz građanskim partijama, od kojega se one nisu nikada oporavile. Izbore su bojkotovale najjače građanske  partije (DS i druge), bojeći se debakla. Od tada je KPJ na svim parlamentarnim izborima (do razbijanja Jugoslavije 1991.) dobijala mandat naroda da vodi zemlju. KPJ nije krila da u zemlji vlada diktatura većine nad manjinom. Cilj je bio zaštita tekovina NOB i revolucije od povratka na staru vladavinu građanskih partija i monarho fašističku diktaturu (1929)  u kojoj su, posle zabrane  rada KPJ i radničkih sindikata (1920),  njihovo  članstvo i imovina  i fizički uništavani.

            Sve su države, i kapitalističke i komunističke, totalitarne i silom brane uspostavljeni  društveno - ekonomski sistem. Taj “ideološki rat” i danas besni planetom. Među njima je i jedna bitna razlika: kapitalizam sebe smatra večnim, a komunizam sebe vidi kao etapu ka sistemu uduženih proizvođača, na čemu je SFRJ do svog tragičnog kraja najviše učinila – samoupravljanje, nacionalna ravnopravnost i nesvrstanost.

 

Stevan Mirković, predsednik Centra Tito    

 
     

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.