| home | o nama | istorija KPJ-SKJ | Josip Broz Tito | literatura | arhiva | prilozi | polemike |linkovi |

 
 

 Krupanj – centar otpora porobljene Evrope u jesen 1941

U Stolicama, zaseoku 5 km sz. od Krupnja , održano je 26.9.1941. godine savetovanje najviših vojnih rukovodilaca NOP iz svih krajeva Jugoslavije : Tito, Ranković, Ivan Milutinović , Lola Ribar, Rade Končar, Vladimir Popović, F.Leskošek, Miha Marinko, R.Čolaković, Sreten Žujović, Filip Kljajić, Tempo i Slobodan Princip. Putovali su danima ka Krupnju, probijajući se često pod borbom preko okupirane teritorije.

Na Savetovanju su analizirani  tromesečni rezultati i uspesi NOB i donete važne odluke za dalji razvoj ustanka u Jugoslaviji, među kojima i odluka o formiranju Vrhovnog štaba NOPOJ  i Glavnih štabova u Srbiji, Hrvatskoj, BiH, Makedoniji, Sloveniji i C.Gori, stvaranju slobodnih teritorija, organizaciji narodne vlasti, saradnji sa četnicima koji su za borbu protiv okupatora itd. i usvojeni stavovi o proširenju i unutrašnjem jačanju političkog jedinstva naroda na platformi borbe protiv okupatora i domaćih izdajnika , te su pozvane na saradnju i zajedničku borbu i sve rodoljubive snage.Savetovanje je bilo jedan od najvažnijih koraka ka konačnom oslobođenju zemlje

Krupanj i Rađevina ušli su tako u našu i svetsku istoriju na velika vrata : tu je u jesen 1941. bio centar otpora i borbe naroda porobljene Evrope protiv Hitlera.Zašto Krupanj ne slavi i ne obeležava jedan od najznačajnijih događaja u svojoj istoriji? Zašto je muzej u Stolicama zatvoren i pust, zarastao u korov, oluci pokradeni ?  Odgovor : u opštini vlada ispostava dražinovsko - nedićevska  vlade iz Beograda  koja, kao i svuda u Srbiji, ima zadatak da zatre svaki trag slavne i uspešne NOB  Neće uspeti! Slobodoljubivi narod Rađevine neće se odreći najslavnijih dana svog postojanja. To je pokazao i 7 jula ove godine obnovom Muzeja ustanka u B.Crkvi i proslavom sa poznatim  partizanskim geslom “ Ovde je Srbija rekla ne “.

Krupanj i Rađevina su i posle rata nastavili da se bore za bolji život. I uspeli. Krupanj je bio mali ali jak industrijski centar a Rađevina napredni poljoprivredni kraj. A danas. Nije korov samo oko muzeja NOB u Stolicama. Korov je svuda a najveći oko fabrika i objekata kulture. I u opštinskoj upravi. Vreme je da Rađevci počiste taj korov kao 1941. Najbolje da počnu od Stolica! Šansa za ovo su skorašnji lokalni izbori kada treba glasati za one partije koje su na pozicijama NOB i revolucije 1941 – 1991.

                                                                           Centar Tito Beograd

 

Web magazin KOMUNISTI    Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.